verze pro tisk

Jak se dostat z dluhů?

26. červen 2015

Dostat se do problémů s nesplácením a následné zadluženosti a v krajním případě exekuci, jde bohužel poměrně snadno. Ztráta zaměstnání, onemocnění nebo nahromadění poplatků mohou snadno dostat člověka do životního úpadku. Jaké jsou možnosti a řešení na zadluženost, se dočtete v následujícím článku.


Boj s dluhy

Od roku 2008 vešel v platnost insolvenční zákon, který zavádí možnost osobního oddlužení, neboli vyhlášení osobního bankrotu. To je možné všem fyzickým osobám, které své dluhy nezískaly podnikáním. Pro podnikatele, kteří nejsou schopni splácet své pohledávky je možnost vyhlásit konkurs nebo též využíti osobního oddlužení, ale za speciálních podmínek.

Osobní bankrot

Oddlužení, jinak osobní bankrot, je oficiální a ve své podstatě nejjednodušší způsob, jak se zbavit dluhů, které již nejdou splácet. Insolvenční zákon umožňuje se zbavit až 70 % výše dluhu. Samozřejmě to má své podmínky, které je nutné dodržovat.

Proč vyhlásit osobní bankrot

Oddlužení fyzické osoby je přínosné pro obě strany, tedy jak pro dlužníka, tak i pro věřitele. Dlužníkovi se tak naskytne možnost se zbavit tíživé situace.

 • navrátit se zpět do společenského života a postavit se na nohy
 • insolvenční řízení zastavuje nárůst úroků, poplatků a sankcí
 • zastaví exekuci
 • ochrání dlužníka před podáním žaloby

Druhá strana sporu je věřitel, který se díky oddlužení dlužníka dostane ke svým pohledávkám, a to v jejich co nejvyšší možné výši. Navíc je vše pod kontrolou soudu, nehrozí tak opětovné nesplácení dlužníka.

Podmínky oddlužení

Podmínky, které upravují možnost vyhlášení osobního bankrotu, jsou do jisté míry limitující. Není to tak možné pro všechny dlužníky. Jaké podmínky oddlužení musí dlužník splňovat?

 • musí být v úpadku nebo hrozící úpadku
 • mít více věřitelů (alespoň 2)
 • peněžité závazky, s jejichž úhradou je dlužník minimálně 30 dnů po splatnosti

Postup oddlužení

Insolvenční řízení je proces, při kterém soud rozhodne, jestli je dlužník vhodným kandidátem na oddlužení. Je potřeba postupovat podle určitých kroků, aby bylo rozhodnutí soudu kladné a mohlo dojít úspěšnému oddlužení.

 • podání návrhu na povolení oddlužení
 • insolvenční řízení u příslušného krajského soudu
 • výběr vhodné metody věřitelským výborem
 • oddlužení

Možnosti oddlužení

Insolvenční zákon uvádí dvě metody, kterými je možné dlužníka oddlužit. Vždy se na metodě musí shodnout věřitelský výbor, který se skládá z věřitelů dlužníka. Pokud se výbor neshodne, rozhoduje soud. Metody oddlužení jsou zpeněžením majetkové podstaty a plněním splátkového kalendáře.

Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty

Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty se týká aktuálního majetku dlužníka. Nezahrnuje se majetek získaný v budoucnosti nebo během zahájení insolvenčního řízení. Zpeněžování majetkové podstaty postupuje obdobně, jako je tomu u konkursu.

Oddlužení plněním splátkového kalendáře

Metoda plnění splátkového kalendáře je spíše věcí budoucnosti. Jedná se o způsob, kdy bude během 5 let pravidelně z příjmů dlužníka odečítána částka, která přesahuje životní minimum. Pokud se během splácení objeví nějaké příjmy navíc, jsou poskytnuty nad rámce splatnosti dlužníka.

Oddlužení podnikatelů

Pro podnikatele a malé živnostníky existuje řešení v podobě reorganizace. Ta je sice určena primárně velkým korporacím. Základním předpokladem je to, že dlužník dokáže přesvědčit nadpoloviční většinu svých věřitelů, že pro ně bude výhodnější úpadek dlužníka reorganizací, a ne konkursem.

Reorganizační plán

Dlužník musí připravit reorganizační plán, na kterém spolupracuje s věřiteli a má celou řadu možností, jak situaci řešit. V rámci reorganizačního plánu dlužník nabízí konkrétní způsoby snížení nákladů na provoz svého podniku a v jakém časovém horizontu má v plánu pohledávky splatit. Splněním reorganizačního plánu zanikají práva všech věřitelů vůči dlužníkovi.

Linkuj.cz!

Hodnocení

Hodnocení: 1 hvězdiček / Hodnoceno: 1x


Přidat komentář

[Nahoru ↑]

Čtěte také...

Jak se dostat z dluhů?

Jak se dostat z dluhů?

Dostat se do problémů s nesplácením a následné zadluženosti a v krajním případě exekuci, jde bohužel poměrně snadno. Ztráta zaměstnání, onemocnění nebo nahromadění poplatků mohou snadno dostat člověka do životního úpadku. Jaké jsou možnosti a řešení na zadluženost, se dočtete v následujícím článku.

Půjčování peněz mezi známými vás může dostat do problémů

Půjčování peněz mezi známými vás může dostat do problémů

V dnešní době se novým trendem stávají půjčky mezi přáteli. Pokud se něčeho takového účastníte, tak vám to může pěkně zkomplikovat život. Na co si dát pozor, abyste nakonec za svou vstřícnost nebyli potrestáni?

Jste v dluhové pasti? Pomoci vám může osobní bankrot.

Jste v dluhové pasti? Pomoci vám může osobní bankrot.

Nabrali jste si hodně půjček a teď je nezvládáte splácet? Dluhy se vám hromadí a vy nevíte, jak z této situace ven? Vyhlídka peněz do budoucna také není růžová? Do této situace se může dnes dostat každý. Stojí za zvážení, zda nepožádat o soudem nařízené oddlužení.

Jak efektivně vymáhat pohledávky od dlužníků

Jak efektivně vymáhat pohledávky od dlužníků

Pokud jste se ocitli v situaci, kdy vám dlužník nesplatil závazek dle smluvených podmínek, které jste si stanovili ve smlouvě, máte možnost pohledávku vymáhat, a to několika způsoby. Nelépe toho dosáhnete tak, že se obrátíte na advokátní kancelář, která zajistí soudní či mimosoudní vymáhání pohledáv…Srovnání cen energií