verze pro tisk

Slovníček pojmů: Životní pojištění

23. únor 2012

Finanční terminologie je pro mnoho lidí velkou neznámou. Ne každý při podpisu smlouvy ví, co přesně některé pojmy znamenají. Proto si pojďme tyto situace zjednodušit. Přinášíme slovníček nejčastěji používaných pojmů. Nejprve se zaměříme na oblast životního pojištění.

Reklama

Základní pojmy

Pojistitel

– právnická osoba, která má oprávnění uzavírat pojistky (banka, pojišťovna). S ní uzavřete smlouvu a ona vám vyplácí pojistnou částku v případě pojistné události.

Pojistník

– osoba, která uzavřela pojistnou smlouvu s pojistitelem. Často bývá tatáž osoba zároveň pojištěným. Tzn. pokud si uzavřu životní pojistku sama na sebe, jsem zároveň pojistníkem i pojištěným.

Pojištěný

– člověk, kterého se pojistná smlouva přímo dotýká, vztahuje se na jeho zdraví a život. U dětských pojistek například je pojištěným dítě, pojistníkem zákonný zástupce.

Pojistná částka

– částka, kterou vám pojišťovna zaplatí v případě smluvně ošetřené pojistné události

Pojistná událost

– neočekávaná situace, na kterou se váže smlouva (úraz, smrt). V případě této události pojišťovna vyplatí dohodnutou pojistnou částku.

Oprávněná osoba

– člověk, kterému je v případě pojistné události vyplacena pojistná částka. Určuje ho pojistník při sepsání smlouvy. Oprávněnou osobu je možné měnit v průběhu trvání smlouvy. Může jí být jak pojistník či pojištěný (v případě úrazu), tak kdokoli jiný.

Běžné pojistné

– pojistné, které platíte v pravidelných intervalech (měsíčně, čtvrtletně, ročně)

Kapitálová hodnota

– v případě uzavření kapitálového životního pojištění je to částka, která vám bude vyplacena při dožití, tj. pokud se dožijete konce pojistné smlouvy.

Kapitálové životní pojištění

– kombinace spoření a pojistky. Při dožití je vyplacena kapitálová hodnota. V případě pojistné události se vyplácí jak pojistná částka, tak kapitálová hodnota.

Investiční životní pojištění

– funguje na stejném principu jako kapitálové pojištění. Zde však není kapitálová hodnota zaručena, může kolísat.

Rizikové pojištění

– sjednává se proti konkrétnímu riziku (úraz). V případě, že k němu v průběhu trvání smlouvy nedojde, smlouva zaniká, ale nevyplácí se žádná částka

Linkuj.cz!

Hodnocení

Zatím nikdo nehodnotil


Autor: Veronika Haláková

Autorka se v oblasti financí pohybuje od roku 2006. Pracovala na různých pozicích v České spořitelně nebo v Beneficial Finance. Ve volném čase se věnuje hudbě, studiu antropologie a sportu. Profil zde: Google+

Přidat komentář

[Nahoru ↑]

Čtěte také...

Slovníček pojmů: Životní pojištění

Slovníček pojmů: Životní pojištění

Finanční terminologie je pro mnoho lidí velkou neznámou. Ne každý při podpisu smlouvy ví, co přesně některé pojmy znamenají. Proto si pojďme tyto situace zjednodušit. Přinášíme slovníček nejčastěji používaných pojmů. Nejprve se zaměříme na oblast životního pojištění.

Slovníček pojmů: Hypotéky

Slovníček pojmů: Hypotéky

Bydlení si v dnešní době pořizuje většina lidí na hypotéku. Vyřídit ji ale není jen tak. Ten, kdo už tohle má za sebou si jistě vzpomene, jak občas tápal mezi neznámými pojmy. Proto je další díl slovníčku pojmů věnován právě hypotékám.

Slovníček pojmů: stavební spoření

Slovníček pojmů: stavební spoření

Ačkoli je stavební spoření oproti minulým letům o něco nevýhodnější, stále si ho zřizuje hodně lidí. Ať už kvůli státní podpoře, nebo s vidinou rozumného úvěru na bydlení do budoucna. Proto se dnes podíváme na pojmy související právě se stavebním spořením.

Životní pojištění ženám podražilo: Koho stojí pojištění méně, ženy nebo muže?

Životní pojištění ženám podražilo: Koho stojí pojištění méně, ženy nebo muže?

UNISEX neboli nerozlišování pohlaví se od roku 2013 promítlo i do pojišťovnictví. Cíl byl stanoven jasně, životní pojištění žen i mužů bude za identických podmínek stejné. Povedlo se tento plán dodržet?







Srovnání cen energií